Kia K900 RJ (2018 - 2022)

Данная инструкция на русском языке предназначена для автомобиля Kia K900 RJ (2018 - 2022), описывает принцип работы и основные моменты эксплуатации устройства.

Производитель настойчиво рекомендует перед включением автомобиля внимательно изучить настоящую инструкцию.

Инструкция для автомобиля представлена в формате PDF. Все современные браузеры уже поддерживают данный формат и сложностей с открытием файла возникнуть не должно.

Но если открыть инструкцию все же не удается, то необходимо установить на компьютер программу для чтения PDF файлов, например, Acrobat Reader. Если у вас возникли сложности с открытием инструкции на смартфоне под управлением Android, нужно установить, например, Adobe Acrobat Reader.

Страницы: Стр:

Rehviketid
Kuivõrd radiaalrehvide küljed on õhe‐
mad, võib mõnda tüüpi rehvikettide ka‐
sutamine neid kahjustada. Seetõttu on
soovitav eelistada rehvikettidele lumer‐
ehve. Ärge paigaldage rehvikette alumi‐
iniumvelgedega sõidukitele; sest rehvi‐
ketid võivad niisuguseid velgesid kah‐
justada. Rehvikettide kasutamisel valige
traadist kett, mille läbimõõt on alla 12
mm. Sõiduki tootja- garantii alusel ei
hüvitata sõiduki kahjustusi, mis on tin‐
gitud ebasobivate rehvikettide kasuta‐
misest.
Paigaldage rehviketid ainult esirehvi‐
dele.
ETTEVAATUST
Veenduge, et kasutate Teie auto
rehvidele sobivat tüüpi ja sobiva
suurusega rehvikette. Ebasobivate
rehvikettide kasutamine võib põh‐
justada sõiduki kerele ja vedru-
tustusele niisuguseid kahjustusi,
mida sõiduki tootjagarantii alusel
ei kaeta. Lisaks võivad lumekettide
ühenduskonksud saada sõiduki
komponentidega kokkupuutel kah‐
justusi ning seetõttu rehvi kül- jest
lahti tulla. Veenduge, et lumere-
hvidel on SAE-klassi "S" sertifikaat.
Ohutus kinnitatuses veendumiseks
kontrollige rehvikettide kinnitatust
pärast esimese 0,5 kuni 1 kilomee‐
tri läbimist. Kui ketid on lahti tul‐
nud, pinguldage neid või paigalda‐
ge need uuesti.
Ef ökutækið er með hjólbarða af
stærðinni 205/55R17 skaltu ekki
nota snjókeðjur; þær geta skemmt
ökutækið (hjól, fjöðrun og skrokk).
Keti paigaldamine
Kettide paigaldamisel järgige tootja ju‐
hiseid ja paigaldage ketid alati võimali‐
kult tugevalt. Kui rehvidele on paigalda‐
tud ketid, sõitke aeglaselt. Kui kuulete,
et ketid puutuvad kokku auto kerega,
peatage auto ja kinnitage ketid tugeva‐
malt. Kui ka pärast seda puutuvad ketid
vastu auto keret, aeglustage sõidukiir‐
ust niipalju, et kokkupuude kaoks. Ee‐
maldage ketid kohe, kui jõuate puhas‐
tatud teele.
HOIATUS
nKettide paigaldamine
Lumekettide paigaldamiseks parkige
sõiduk tasasele, sõiduteest eemale
jäävale pinnale.
Lülitage sisse sõiduki ohutuled ja või‐
malusel asetage sõiduki taha ka ohu‐
kolmnurk. Enne lumekettide paigal‐
damist lülitage sisse parkimiskäik (P)
ja aktiveerige seisupidur.
10-03
10
Приложение II
Страницы: Стр: 606
Комментарии (0)

Добавить комментарий

Другие Автомобили Kia

Другие Автомобили Kia